Sommige onderdelen van Google Apps worden ook offline bechikbaar.
Deze geldt voor Google Calendar, Doogle Docs en Gmail.
Google Apps wordt al door ruim 4 miljoen organisaties gebruikt.